Kênh nông nghiệp nông thôn VTC16 Online

3NTV-VTC16 là kênh truyền hình chuyên biệt về nông nghiệp, nông dân và nông thôn duy nhất của Việt nam tính tới thời điểm này. Chính thức phát sóng từ 22/4/2010, kênh được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TƯ của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Mục tiêu của Kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn là lấp đầy khoảng trống thông tin giữa cấp lập chính sách và người nông dân trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, và sát cánh cùng người nông dân trong bối cảnh những thách thức mới nảy sinh của nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu. Đây là kênh Truyền hình đầu tiên của Việt Nam chuyên biệt về tam nông, hướng tới 4 đối tượng chính là nông dân, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, và các tổ chức liên quan đến nông nghiệp, nông thôn.

Chat Room


Bình Luận

CopyRight Vinagiaitri.Net 2013:
Xem tivi online | Truyền hình trực tuyến | Truyền hình cáp | Xem TV online | Xem Phim Online |Xem Phim