Radio VOV4 Online

Hệ Phát thanh dân tộc (VOV4) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài.Nhằm tuyên truyền có hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộcPhản ánh toàn diện đời sống, kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộcThực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, cùng phát triển; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.Với 12 chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số: Mông Dao Thái Ê Đê Jơ Rai Ba Na Xơ Đăng K’ho Chăm Kh’mer M’nông Cơ Tu Chương trình Dân tộc và Phát triển phát trên Hệ VOV1Hệ Phát thanh Dân tộc VOV4 tuyên truyền có hệ thống, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc.VOV4 phản ánh toàn diện đời sống, kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, cùng phát triển; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong ngôi nhà Việt Nam.Hệ Phát thanh Dân tộc VOV4 – Muôn mặt đời sống của đồng bào thiểu số - Những sắc màu văn hóa độc đáo…VOV4 - đường ngắn nhất đến vùng xa.

Chat Room


Bình Luận

CopyRight Vinagiaitri.Net 2013:
Xem tivi online | Truyền hình trực tuyến | Truyền hình cáp | Xem TV online | Xem Phim Online |Xem Phim